top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.instalpipe.pl

1.   Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.instalpipe.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

INSTALPIPE SP z o.o. – z siedzibą w Lublinie NIP 946-273-46-75  REGON 527075636.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz 
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.(użycie zapytania ofertowego w zakładce kontakt przedmiotowej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych celem przygotowania oferty).

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach 
w następujący sposób:

a)   poprzez dobrowolnie wprowadzone danych osobowych oraz kontaktowym celem przygotowania oferty cenowej poprzez INSTALPIPE.

6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe i przygotowanie oferty.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie 
z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji
i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji.

logo good the last one_edited.png
bottom of page