PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Zgodnie z art. 62 ust. 1  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późn. zmianami, każdy właściciel  obiektu budowlanego zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów okresowych.  W zależności od powierzchni zabudowy muszą być one wykonywane raz na rok albo co pół roku: do 31 maja i do 30 listopada.

Dodatkowo każdy budynek należy szczegółowo skontrolować minimum raz na 5 lat. Taki przegląd obejmuje aspekty budowlane, sprawdzenie instalacji sanitarnej oraz pomiary elektryczne. 

 zakresu przeglądów okresowych które świadczymy to:

  • przeglądy półroczne (wielkopowierzchniowe), roczne, pięcioletnie,

  • kontrola bezpieczeństwa i kontrola techniczna konstrukcji obiektu,

  • kontrola szczelności i systemu odwodnienia obiektu,

  • kontrola instalacji sanitarnej,

  • kontrola wentylacji,

  • kontrola instalacji ogrzewania,

  • badanie instalacji elektrycznej oraz odgromowej.