top of page

BADANIA I POMIARY

wykonujemy:

  • badanie szczelności instalacji gazowych,

  • główne próby szczelności instalacji gazowych,

  • badanie wydajności hydrantów p.poż,

  • badanie wydajności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

  • badanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych),

  • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

  • inspekcję kamerą endoskopową - trudno dostępnych miejsc w obiektach budowlanych

Ceny pomiarów i badań ustalane są indywidualnie - zależą od ilości punktów, obiektów budowlanych itp.

logo good the last one_edited.png
pomiary instalacji gazowej, badanie szcelności instalacji gazowej
badanie instalacji elektrycznej i odgromowej
badanie instalacji elektrycznej i odgromowej
pomiary rezystancji izoloacji
bottom of page